Industriewandeling

Oss heeft een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de groei van wereldconcerns, zoals Unilever en AKZO. Deze ontwikkeling is in de tweede helft van de 19e eeuw begonnen. Ondernemers met welluidende namen als Jurgens, van den Bergh, Hartog en Zwanenberg, zagen in Oss hun kansen. Daarmee veranderde Oss van een agrarische gemeenschap in een internationaal bekende industriestad. Waarom is Oss in korte tijd zo ingrijpend veranderd? Wat deed dat met de mensen in Oss? Is er nog wat terug te zien van die stormachtige ontwikkeling van bijna 200 jaar?

De industriewandeling is bedoeld voor mensen die hierover meer willen weten. Of juist willen ontdekken wat er nog van te zien is.
Tijdens de wandeling worden plekken in het centrum bezocht die van betekenis zijn (geweest) voor deze bijzondere ontwikkeling. Soms zijn die plekken onherkenbaar veranderd maar soms wordt het straatbeeld juist gedomineerd door de industriële archeologie. Daarnaast wordt ook ingegaan op het waarom: waarom werd Oss van een relatief rustig stadje het kloppende hart van zoveel bedrijvigheid? Op al die zaken wordt tijdens deze wandeling ingegaan.