18 juni 2021 Raamdal

Het Raamdal is een bijzonder natuurgebied. Vroeger was het voornamelijk weiland dat in de winter vaak overstroomde: het was een typisch beekdallandschap. Door het planten van bomen en struiken en het aanleggen van plassen en poelen waar het riet welig tiert, hebben veel vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren in het Raamdal een fijn stekje gekregen. Het Raamdal maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Doordat het riviertje zijn oorspronkelijke kronkelige loop heeft teruggekregen kan er nu ook veel water vastgehouden worden en is er een einde gemaakt aan de verdroging.

Toelichting route


Start: Ga via de N324 richting Grave. Ga na Velp op de rotonde vóór Grave rechtsaf de Generaal de Bonsweg in. Die weg verandert van naam en heet dan Hoogeweg, de weg volgen tot het kruispunt met de Beerschemaasweg. Daar linksaf tot bij het parkeerterrein van tennisvereniging Escharen, op het kruispunt van Beersemaasweg / Karweg.

Meer informatie
https://www.landvancuijk.nl/agenda/Grave/2018-06-17/struinen-door-het-mooiste-stukje-van-escharen