16 juli 2021 De Stelt

Het oude coulissen-landschap tussen Oss en Heesch is gedeeltelijk hersteld/bewaard. Een gedeelte is in gebruik genomen door Landerij Van Tosse door oorspronkelijke gewassen in te zaaien en te oogsten o.a. hop, cranberries en diverse granen. Het omvat een gebied van 70 ha en vormt de noordelijke begrenzing van natuurgebied de Maashorst. Het oude landschap met kleine akkers, hakhoutbosjes, en houtwallen is vrijwel ongeschonden bewaard gebleven. Vooral heerlijk om te struinen langs de akkerranden die zeer bloemrijk zijn.

Start wandeling

Komende via de Nieuwe Heescheweg vanuit Oss rechtsaf slaan bij de Steltlaan, op het einde van de Steltlaan rechtsaf naar de Koningsweg, het parkeerterrein ziet u links liggen.

Meer informatie

https://www.landerijvantosse.nl/